Planowana przez Nadleśnictwo Krzeszowice wycinka w obrębie 225 w gm. Zabierzów

Obręb 225 znajduje się na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, niecałe 10 km od granic Krakowa. Jego teren, urozmaicony wąwozami i wapiennymi skałkami, posiada szczególne walory przyrodnicze i rekreacyjne. Jest to miejsce spacerów mieszkańców najbliższych miejscowości i krakowian. Imponujące buki i dęby, pamiętające XIX wiek, unikalne okazy roślin oraz występująca tutaj fauna stwarzają niepowtarzalny klimat tego miejsca.

Treść interpelacji

Tags: No tags

Comments are closed.