Funkcjonowanie Karty Polaka

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego. Może być ona przyznana osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Polski, która to osoba deklaruje przynależność do narodu polskiego. Szacunek z 2008 roku zakładał, że o Kartę Polaka wystąpi od 200 do 400 tysięcy osób.

Treść interpelacji

Tags: No tags

Comments are closed.