Dostęp do leków pochodzących z konopi innych niż włókniste

1 listopada 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych legalizująca możliwość leczniczego zastosowania surowców w postaci ziela, żywicy oraz wszelkich wyciągów z konopi innych niż włókniste.

Treść interpelacji

Tags: No tags

Comments are closed.