Obsadzanie stanowisk sędziowskich w latach 2016, 2017, 2018, 2019

Mając na uwadze przeprowadzane w ostatnich latach istotne zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustawach związanych z ustrojem wymiaru sprawiedliwości, poprosiłem o informacje na temat obsadzania stanowisk sędziowskich w latach 2016, 2017, 2018, 2019.

Treść interpelacji

Tags: No tags

Comments are closed.