Siły Zbrojne RP w Iraku

5 stycznia 2020 r. iracka Rada Reprezentantów przegłosowała rezolucję wzywającą wojska USA i ich sojuszników do niezwłocznego opuszczenia Iraku.

Treść interpelacji

Tags: No tags

Comments are closed.