Działania rządu mające na celu zwalczenie smogu w Polsce

W exposé wygłoszonym w grudniu 2017 r. premier Morawiecki powiedział, że walka ze smogiem jest priorytetem jego rządu. Tymczasem na początku stycznia 2020 r., po dwóch latach priorytetowej walki normy PM 2,5 w Krakowie i wielu miastach oraz miasteczkach Małopolski zostały przekroczone o 1250 proc.

Treść interpelacji

Tags: No tags

Comments are closed.