Przyszłość Chemobudowy – Kraków | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościSejmPrzyszłość Chemobudowy – Kraków

23 grudnia 2019
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2019/12/chemobudowa.png

Organizacje związkowe i pracownicze działający przy „Chemoudowie” uważają na podstawie dostępnych w Internecie projektów uchwał przygotowanych na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
których podjęcie planowane jest na dzień 23 grudnia 2019 r., że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów planuje i dąży do przeprowadzenia fuzji „Chemobudowy-Kraków” z Polskim Holdingiem Nieruchomości, co budzi uzasadniony niepokój o przyszłość pracowników i ich rodzin.

Treść interpelacji

Aleksander Miszalski