Neutralność klimatyczna | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościSejmNeutralność klimatyczna

23 grudnia 2019
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2019/12/klimat.png

W następstwie długotrwałych negocjacji państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się 12 grudnia 2019 r. do osiągnięcia w
roku 2050 tzw. neutralności klimatycznej (zneutralizowania bilansu emisji i pochłaniania CO2). Jedynym Państwem członkowskim UE, które odmówiło podpisania tego zobowiązania okazała się Polska.

Treść interpelacji

Aleksander Miszalski