Zespół ds. problemów komunikacyjnych os. Podwawelskiego | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościInterpelacje Rada MiastaRada MiastaZespół ds. problemów komunikacyjnych os. Podwawelskiego

30 lipca 2019
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2019/07/zespol_podwawelskie.png

W marcu 2007 roku został powołany Zespół zadaniowy ds. rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie os. Podwawelskiego, ul. Ceglarskiej i ul. Św. Jacka.

tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi

Admin