Stan jakości powietrza na granicy ze Skawiną | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościInterpelacje Rada MiastaRada MiastaStan jakości powietrza na granicy ze Skawiną

31 lipca 2019
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2019/08/powietrze_skawina.png

Po niepokojących informacjach o wynikach badań jakości powietrza w Skawinie poprosiłem o szczegółowe informacje na ten temat i przeprowadzenie pomiarów w najbliższych granicy miasta rejonach Krakowa.

tresc_odpowiedzi

W nawiązaniu do odpowiedzi na pierwszą interpelację poprosiłem o informację czy udało się uzyskać stanowisko Głównego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Skawinie.

tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi

Aleksander Miszalski