Zespół ds. problemów komunikacyjnych os. Podwawelskiego

W marcu 2007 roku został powołany Zespół zadaniowy ds. rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie os. Podwawelskiego, ul. Ceglarskiej i ul. Św. Jacka.

tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi
Tags: No tags

Comments are closed.