Inwestor prowadzący prace przy ul. Mogilskiej przy okazji rozkopał chodnik oraz drogę dla rowerów. Poprosiłem o informację na ile oraz na jakich warunkach i w jakim celu.

tresc_odpowiedzi