Ze względu na brak właściwego odwodnienia utwardzona nawierzchnia ulicy gen. Jana Karcza (nie posiada asfaltu) jest regularnie niszczona.

tresc_odpowiedzi