Poprosiłem Prezydenta o szczegółowe dane dotyczące przychodów z opłat w Strefie Płatnego Parkowania za zeszły rok, kosztów obsługi strefy, liczby osób zatrudnionych do kontroli oraz o informację na co zostały przeznaczone wpływy z opłat.

tresc_odpowiedzi