grille_Bagry

Grillowanie w niedozwolonych miejscach nad Bagrami

Na plaży nad Bagrami są wyznaczone specjalne miejsca gdzie można grillować. Niestety bardzo często użytkownicy nie stosują się do tego.

tresc_odpowiedzi
Tags: No tags

Comments are closed.