Otrzymuję liczne zapytania od mieszkańców dotyczące rozwiązań, które poprawiłyby komunikację na Klinach. Jednym z rozwiązań, o które pytają mieszkańcy jest budowa linii tramwajowej łączącej Borek Fałęcki – Kliny – Czerwone Maki.

tresc_odpowiedzi