Poprosiłem o przycięcie drzew i krzewów przy kontrapasie dla na rowerów na ul. Zarudawie tak aby nie stwarzały zagrożenia.

tresc_odpowiedzi