Parkowanie przy ul. Romanowicza | Radny Miasta Krakowa

Od momentu postawienia ogrodzenia wokoło budynku Telopodu przy ul. Romanowicza zaczęły wzdłuż niego parkować samochody, które znacznie utrudniają poruszanie się po tej wąskiej drodze.

tresc_odpowiedzi