Zagospodarowanie Placu Inwalidów | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Interpelacje Rada MiastaRada MiastaZagospodarowanie Placu Inwalidów

22 stycznia 2018
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2018/01/Plac-Inwalidow.jpg

Odkąd powstał projekt zagospodarowania Placu Inwalidów powstał zmianie uległo kilka istotnych uwarunkowań m.in. nie powstanie parking podziemny pod placem oraz zadrzewiona cześć działki została włączona do Parku Krakowskiego. Ponadto obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzi rewitalizację Parku Krakowskiego i bardzo ważne jest aby projekt przebudowy Placu Inwalidów był również spójny z projektem rewitalizacji parku. W związku z powyższym zwróciłem się z prośbą o ponowne przeprowadzenie konsultacji i aktualizację projektu zgodnie z ich wynikiem.

tresc_odpowiedzi

Admin