Wykup terenów zielonych od prywatnych właścicieli w celu zabezpieczenia ich przed zabudową powinien być jednym z priorytetów dla Krakowa. Poprosiłem Prezydenta o informację w tej sprawie.

tresc_odpowiedzi