Straż Turystyczna | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Interpelacje Rada MiastaRada MiastaStraż Turystyczna

22 stycznia 2018
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2018/01/straz.jpg

Rozwój turystyki w Krakowa poza licznymi zaletami rodzi problemy, który należy przeciwdziałać. Jednym z rozwiązań mogłoby być powołanie Straży Turystycznej.

tresc_odpowiedzi

 

Admin