Straż Turystyczna | Radny Miasta Krakowa

Rozwój turystyki w Krakowa poza licznymi zaletami rodzi problemy, który należy przeciwdziałać. Jednym z rozwiązań mogłoby być powołanie Straży Turystycznej.

tresc_odpowiedzi