Plac Inwalidow

Zagospodarowanie Placu Inwalidów

Odkąd powstał projekt zagospodarowania Placu Inwalidów powstał zmianie uległo kilka istotnych uwarunkowań m.in. nie powstanie parking podziemny pod placem oraz zadrzewiona cześć działki została włączona do Parku Krakowskiego. Ponadto obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzi rewitalizację Parku Krakowskiego i bardzo ważne jest aby projekt przebudowy Placu Inwalidów był również spójny z projektem rewitalizacji parku. W związku z powyższym zwróciłem się z prośbą o ponowne przeprowadzenie konsultacji i aktualizację projektu zgodnie z ich wynikiem.

tresc_odpowiedzi
Tags: No tags

Comments are closed.