straz

Straż Turystyczna

Rozwój turystyki w Krakowa poza licznymi zaletami rodzi problemy, który należy przeciwdziałać. Jednym z rozwiązań mogłoby być powołanie Straży Turystycznej.

tresc_odpowiedzi

 

Tags: No tags

Comments are closed.