Wjazd mieszkańców z orzeczeniem o niepełnosprawności do wyznaczonych stref ograniczonego ruchu | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościInterpelacje Rada MiastaRada MiastaWjazd mieszkańców z orzeczeniem o niepełnosprawności do wyznaczonych stref ograniczonego ruchu

22 listopada 2017
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2017/11/karta-parkingowa-osoby-niepelnosprawnej-od-1-07-2014.png

Zwróciłem się w sprawie wjazdu mieszkańców z orzeczoną niepełnosprawnością do wyznaczonych stref ograniczonego ruchu. Prosiłem o zbadanie sprawy sytuacji osób, które posiadają kartę parkingową lub wykupiły abonament „N”, uprawniający do parkowania na całym terenie Strefy Płatnego Parkowania.

tresc_odpowiedzi

 

Joanna Kajfosz