MPZP – Bulwary Wiślane | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościInterpelacje Rada MiastaRada MiastaMPZP – Bulwary Wiślane

8 listopada 2017
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2017/11/bulwary-3-1024x519.jpg

Zwróciłem się w sprawie niezgodności zapisów ustaleń w studium zagospodarowania przestrzennego „Bulwary Wiślane” oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z ustawą studium powinno być wiążące przy sporządzaniu MPZP. Taka niezgodność może być istotną przesłanką do rozpoczęcia prac nad zmianą miejscowego planu, tak aby dostosować jego zapisy do obowiązującego studium. Warto rozważyć możliwość zwiększenie obszarów zielonych nad Wisłą np. na obszarze Kazimierza.

tresc_odpowiedzi

 

Joanna Kajfosz