Zwróciłem się z prośbą w sprawie wymalowania oznakowania poziomego P-1 w ciągu ul. Tetmajera od skrzyżowania z DK 7 w stronę Mydlnik.

tresc_odpowiedzi