Zwróciłem się z prośbą o podjęcie działań w sprawie wybudowania krótkiego odcinka trasy pieszo – rowerowej równoległego do ul. Golikówka. Zapewni to bezpieczeństwo uczestnikom ruchu na tym obszarze oraz spowoduje powstanie ciągu pieszego po istniejącym wale.

tresc_odpowiedzi