Tereny wojskowe na szlaku Młynówki Królewskiej | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościInterpelacje Rada MiastaRada MiastaTereny wojskowe na szlaku Młynówki Królewskiej

14 września 2017
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2017/09/mlynówka-królewska.jpg

Tereny wojskowe leżące na szlaku Młynówki Królewskiej są bardzo cenne przyrodniczo i mogłyby zostać włączone do Parku Młynówki Królewskiej. Zapobiegłoby to zabudowę tego terenu. Zwróciłem się z prośbą o informacje na temat podejmowanych w ostatnich latach rozmów z przedstawicielami wojska dotyczące próby pozyskania tych terenów.

tresc_odpowiedzi

 

Joanna Kajfosz