2017 – czerwiec | Radny Miasta Krakowa

21.06.2017 „LoveKraków.pl” – Decybelomierze metodą na hałas ? 
22.06.2017 „Gazeta Wyborcza” – Krakowska oświata 
22.06.2017 „Dziennik Polski” – Właściciel sprzedaje działkę, którą uzyskał od gminy 
24.06.2017 „Dziennik Polski” – Nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona edukacji
26.06.2017 „Gazeta Krakowska” – Nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona edukacji
29.06.2017 „news.krakow.pl” – Nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona edukacji
30.06.2017 „Gazeta Wyborcza” – Nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona edukacji