Zespół ds. kontroli legalności wycinki | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościInterpelacje Rada MiastaRada MiastaZespół ds. kontroli legalności wycinki

12 kwietnia 2017
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2017/04/tree-2-10.jpg

Zaproponowałem powołanie zespołu ds. kontroli legalności wycinki drzew, który zajmowałby się bieżącą kontrolą wycinek, a także reagował natychmiast na zgłoszenia od mieszkańców i podejmował kontrolę, a także mógł wstrzymać nielegalną wycinkę zanim skutki będą nieodwracalne.

tresc_odpowiedzi

Admin