Zespół ds. kontroli legalności wycinki | Radny Miasta Krakowa

Zaproponowałem powołanie zespołu ds. kontroli legalności wycinki drzew, który zajmowałby się bieżącą kontrolą wycinek, a także reagował natychmiast na zgłoszenia od mieszkańców i podejmował kontrolę, a także mógł wstrzymać nielegalną wycinkę zanim skutki będą nieodwracalne.

tresc_odpowiedzi