Na wniosek Waldorfskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka zwróciłem się do Prezydenta z prośbą o pomoc w znalezienie odpowiedniego lokalu, w którym ww. placówka mogłaby na dłuższy czas prowadzić zajęcia. Być może w związku z planowanymi zmianami w sieci szkół byłby dostępny odpowiedni budynek.

tresc_odpowiedzi