Ponownie poprosiłem o udostępnienie pełnej listy wydanych wjazdówek do stref w centrum miasta Krakowa oraz o informację kiedy zostaną przyjęte jasne i przejrzyste wytyczne odnośnie przyznawania wjazdówek.

tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi