Poprosiłem o udostępnienie w godzinach nocnych parkingów Park and Ride za darmo dla okolicznych mieszkańców, szczególnie w rejonach gdzie występuję największy niedobór miejsc parkingowych.

tresc_odpowiedzi