W czerwcu 2016 rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące planów rewitalizacji Placu Biskupiego. Niestety zaprezentowane ostatnio trzy koncepcje na Plac nie uwzględniają uwag, które mieszkańcy zgłaszali podczas spotkań i warsztatów. Otrzymałem także skargi na sposób prowadzenia konsultacji przez zewnętrzną firmę.

tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi

Od czasu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami nie rozpoczęły się prace przy realizacji projektu rewitalizacji Placu. Poprosiłem o informację na kiedy takie prace są przewidziane.

tresc_odpowiedzi