Rewitalizacja Placu Biskupiego | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościInterpelacje Rada MiastaRada MiastaRewitalizacja Placu Biskupiego

28 września 2016
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2016/09/4.png

W czerwcu 2016 rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące planów rewitalizacji Placu Biskupiego. Niestety zaprezentowane ostatnio trzy koncepcje na Plac nie uwzględniają uwag, które mieszkańcy zgłaszali podczas spotkań i warsztatów. Otrzymałem także skargi na sposób prowadzenia konsultacji przez zewnętrzną firmę.

tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi

Od czasu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami nie rozpoczęły się prace przy realizacji projektu rewitalizacji Placu. Poprosiłem o informację na kiedy takie prace są przewidziane.

tresc_odpowiedzi

Admin