Składowisko śmieci w Olszanicy | Radny Miasta Krakowa

Zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące planowanej budowy składowiska śmieci na terenie Olszanicy, która jest kontrowersyjna i budzi liczne protesty mieszkańców.

tresc_odpowiedzi