parkowanie

Zmiany w sposobie parkowania

W ostatnim czasie doszło do kilku zmian sposobu parkowania w centrum miasta z parkowania „po skosie” na równoległe. Takie działania dążące do uwolnienia chodników dla pieszych są jak najbardziej słuszne, powinny być jednak równocześnie podejmowane działania ograniczające możliwość parkowania w centrum dla osób spoza Krakowa, tak aby mieszkańcy danego rejonu nie byli głównymi „poszkodowanymi” zmian i mogli znaleźć miejsce do zaparkowania pod domem.

tresc_odpowiedzi

Tags: No tags

Comments are closed.