grebalowianka

Funkcjonowanie klubów sportowych w budynkach gminnych

Kluby sportowe, które prowadzą działalność korzystając z budynków należących do gminy są zobowiązane do przeprowadzania corocznych wymaganych prawem odbiorów technicznych. Odbiory takie są sporym wydatkiem szczególnie dla mniejszych klubów, moim zdaniem odpowiedzialność za nie powinna leżeć po stronie właściciela czyli gminy Kraków.

tresc_odpowiedzi

Tags: No tags

Comments are closed.