Przejście pod torami kolejowymi | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Interpelacje Rada MiastaRada MiastaPrzejście pod torami kolejowymi

24 czerwca 2015

Podczas realizacji renowacji linii kolejowej w rejonie Młynówki Królewskiej zostało zlikwidowane przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów w tym miejscu. Zwracam się z prośbą o ustanowienie nowego przejścia w tunelu, który biegnie pod torami.

tresc_odpowiedzi

Admin