Boisko do rugby klubu Juvenia | Radny Miasta Krakowa

Zwróciłem się z prośbą o informację czy planowana jest renowacja znajdującego się obecnie w bardzo złym stanie boiska do rugby klubu Juvenia Kraków.

tresc_odpowiedzi