Park Jalu Kurka – kiedy będzie otwarty? | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Interpelacje Rada MiastaRada MiastaPark Jalu Kurka – kiedy będzie otwarty?

4 kwietnia 2015
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2015/04/jalukurka.jpg

Zwróciłem się do Prezydenta z prośbą o przekazanie informacji czy są podejmowane działania w celu otwarcia dla mieszkańców terenu parku Jalu Kurka oraz czy są prowadzone prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

tresc_odpowiedzi

Admin