Gniazda gawronów na Plantach | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Interpelacje Rada MiastaRada MiastaGniazda gawronów na Plantach

29 kwietnia 2015

Zwróciłem się z prośbą o informację czy są podejmowane działania w sprawie likwidacji nadmiernej ilości gniazd gawronów znajdujących się w rejonie Plant.

tresc_odpowiedzi


Zwróciłem się do Prezydenta z pytaniem czy od 1 lipca są wykonywane prace opisane w otrzymanej wcześniej odpowiedzi na pierwszą interpelację.

tresc_odpowiedzi

Admin