Zeslawice_Lakes,_Nowa_Huta,_Krakow,_Poland

Zagospodarowanie Zalewu w Zesławicach

Zwróciłem się z prośbą o informację czy planowana jest rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Zalewu w Zesławicach.

tresc_odpowiedzi

W związku z otrzymaną odpowiedzią zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o informację czy planowane jest podjęcie działań w celu przejęcia zarządzania nad terenem przez miasto Kraków i zagospodarowania terenu.

tresc_odpowiedzi

Tags: No tags

Comments are closed.