JaluKurka

Park Jalu Kurka – kiedy będzie otwarty?

Zwróciłem się do Prezydenta z prośbą o przekazanie informacji czy są podejmowane działania w celu otwarcia dla mieszkańców terenu parku Jalu Kurka oraz czy są prowadzone prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

tresc_odpowiedzi
Tags: No tags

Comments are closed.