Przeciwko budowie parkingu pod Placem Inwalidów | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Interpelacje Rada MiastaRada MiastaPrzeciwko budowie parkingu pod Placem Inwalidów

4 marca 2015
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2015/03/plac-inwalidow.jpg

W związku z tym, że w „Programie ochrony powietrza” przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego zaleca się nie budowanie kolejnych parkingów (w tym podziemnych) w centrum miast, zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o wyjaśnienie jak te zalecenia mają się do planowanej budowy parkingu podziemnego pod Placem Inwalidów.

tresc_odpowiedzi

Admin