Sprzedaż biletów w pojazdach komunikacji miejskiej | Radny Miasta Krakowa

Złożyłem interpelację dotyczącą systemu sprzedaży biletów w pojazdach komunikacji miejskiej. Głównym tematem jest sytuacja, kiedy awarii ulegnie automat biletowy, co niestety dzieje się dość często. Uważam, że w takiej sytuacji kierowcy powinni sprzedawać wszystkie rodzaje biletów, nie tylko godzinny i to za odliczoną kwotę.

tresc_odpowiedzi