Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Saskiej i Lipskiej | Radny Miasta Krakowa

Złożyłem interpelację dotyczącą nowego położenia przejścia dla pieszych w rejonie modernizowanego skrzyżowania ulic Saskiej i Lipskiej.

tresc_odpowiedzi