Przeciwko zabudowie Parku Dębnickiego | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Interpelacje Rada MiastaRada MiastaPrzeciwko zabudowie Parku Dębnickiego

13 lutego 2015
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2015/02/parkdebnicki.jpg

Złożyłem interpelację dotyczącą planów zabudowy Parku Dębnickiego. Zwróciłem się z prośbą o udostępnienie wszelkich informacji dotyczących umów i ustaleń zawieranych przez miasta z inwestorem, który planuje budowę na tym terenie.

tresc_odpowiedzi

Admin