parkowanie

Zmiana sposobu parkowania w centrum miasta

Na prośbę mieszkańców, złożyłem interpelację dotyczącą nowych zasad parkowania wprowadzonych w wielu miejscach w centrum miasta. Zmieniony został dozwolony sposób parkowania, ze skośnego na równoległy.

tresc_odpowiedzi

Tags: No tags

Comments are closed.