Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem (który wspierają mieszkańcy, radni Dzielnicy I, przedstawiciele Muzeum Etnograficznego i Małopolski Konserwator Zabytków) to już za jakiś czas między innymi na tym placyku na Plantach pojawią się gustowne, proste w formie, urządzenia do zabawy dla dzieci. Oto wynik wczorajszego spotkania z konserwatorem.