Raport z badań Turystyka w Krakowie 2010 – "Turystyczna marka Krakowa" | Radny Miasta Krakowa